OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Mapy do celów projektowych

 • wersja papierowa,

 • wersja numeryczna.

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

 • budynków i budowli,

 • uzbrojenia terenu (w tym przyłączy),

 • układów komunikacyjnych,

 • itp.

Pomiary realizacyjne

 • tyczenie budynków oraz budowli,

 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu (w tym przyłączy),

 • tyczenie układów komunikacyjnych,

 • geodezyjna obsługa budowy oraz montażu ( budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia, itp.),

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz podłoża,

 • pomiary pionowości słupów, masztów telekomunikacyjnych, kominów, wież.

Podziały nieruchomości

Wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary powierzchni użytkowych budynków, lokali usługowych oraz mieszkalnych

Geodezja sprzęt
NAPISZ DO NAS

POMIAR

OBLICZENIA

MAPA